10 éves várakozási idő leteltét követő hozam- és tőkefelvétel lehetősége

A 10 éves várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakban a Pénztártag az egyéni számláján lévő összeghez való hozzáférés tekintetében választhat:

  • Tag marad a pénztárban és folytatja a nyugdíjas éveire az előre gondoskodást.
  • A pénztártagságát folytatja, és - legfeljebb 3 évente egy alkalommal - részkifizetést kér a hozam erejéig. (A felhalmozott hozam adómentesen vehető fel, kamatadó és eho fizetési kötelezettség sem terheli.)
  • A pénztártagságát folytatja és - legfeljebb 3 évente egy alkalommal - az egyéni számlán felhalmozott összeg egy részét kívánja felvenni. Részkifizetés igénylése esetében a kifizetést először a hozam terhére, mint adómentes jövedelem, ezt követően a tőkerészből, mint adóköteles jövedelem teljesíti a Pénztár.
  • A pénztártagságát folytatja, de számlája teljes egészét felveszi. (Kifizetés legfeljebb 3 évente egy alkalommal lehetséges, a hozam felvétele adómentes, a tőkerész adóköteles jövedelemként kerül kifizetésre.)
  • A pénztártagságát megszünteti, a pénztárból kilép, a számláján lévő összeg teljes kifizetését kéri. Javasoljuk, hogy ezt a döntését alaposan fontolja meg, hiszen a megszüntetésig összegyűjtött várakozási idejét is elveszíti és az esetleges egyéni befizetés után járó adókedvezmény összegét sem igényelheti vissza a számlájára. Új belépési nyilatkozat kitöltésével ismét létesíthet tagsági jogviszonyt, de ekkor a várakozási ideje is újra indul.

A kifizetés az Igénybejelentő nyomtatvány Pénztárba küldésével kezdeményezhető. A kitöltött nyomtatvány és a mellékletek személyesen leadhatók bármely MKB Bankfiókban, a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán (Budapest XIII. ker. Dévai u. 23.), illetve postai úton MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest postafiók címére továbbítható. Tekintettel arra, hogy kifizetést csak a kifizetést igénylő átvilágítása után teljesíthet a pénztár, kérjük a kifizetést igénylő ezt előzetesen ellenőrizze. (Az átvilágításra a pénztári tagság ideje alatt csak egy alkalommal kell, hogy sor kerüljön. Amennyiben Ön még nincs beazonosítva, a kifizetés-igénylő nyomtatványt kérjük, személyesen adja le, hogy az átvilágításra sor kerülhessen.


10 éves várakozási idős kifizetés adózása

Az egyéni számlán felhalmozott hozam a kifizetéskor adómentes.

A tőkekifizetés egyéb jövedelemnek minősül, adó - és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli.

Az adózás részletes tudnivalóiról olvassa el összefoglalásunkat.


Kifizetés folyamatban lévő tagi lekötés esetén

Amennyiben a tagi lekötéssel rendelkező pénztártag pénztártagságának fenntartása mellett az egyéni számláján nyilvántartott megtakarításaiból felvételt kíván teljesíteni, erre csak a tagi lekötés miatt zárolt összeg  - tagi lekötés kétszerese - feletti szabad számlaegyenleg erejéig van lehetősége.

A tagi lekötés fennállásáig tagsági jogviszony megszűnésével járó várakozási idős kifizetés igénylésére nincs lehetősége a pénztártagnak.


Kifizetés folyamatban lévő tagi kölcsön esetén

Ha pénztártagnak tagi kölcsöne van, tagviszony megszűnésével járó bármely kifizetés csak akkor teljesíthető, ha a tagi kölcsön összegét és időarányos kamatait a pénztártag visszafizeti (törlesztés/előtörlesztés), vagy a tag egyéni számlája egyenlegéből a pénztár a kifizetést megelőzően automatikusan leemeli azt.

Amennyiben pénztártagságának fenntartása mellett a Pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott teljes összeget fel kívánja venni, a tag kérheti tagi kölcsönének érvényesítését. A Pénztár a tagi kölcsön és időarányos kamatainak összegét levonja az egyéni számla egyenlegéből, és a fennmaradó összeget fizet ki a pénztártag részére.

Tagi kölcsön fenntartása mellett lehetőség van arra, hogy pénztártagságának fenntartása mellett az egyéni számláján nyilvántartott összeget részben vagy egészben felvegye a pénztártag. Ebben az esetben:

  • kifizetést csak a tagi kölcsön miatt zárolt összeg feletti szabad számlaegyenleg erejéig teljesít a Pénztár;
  • Tagi kölcsön miatt zárolt összeg: a tagi kölcsön összege, valamint a tagi kölcsön éves futamidejére járó kamat, továbbá a jogszabály által biztosított 180 napos hosszabbítási időre jutó kamat és késedelmi kamat. A tagi kölcsön kamata a mindenkori jegybanki alapkamat + 5%. A hátralévő futamidőre ill. a 180 napos hosszabbítási időre járó kamatot a zárolás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat +5% alapján határozza meg a Pénztár.

A kifizetés határideje

A 281/2001 (XII.26) kormányrendelet 29/A alapján a vagyonkivonás legkésőbbi napja (fordulónap) a tartalmilag és formailag megfelelő igénybejelentés pénztárhoz vagy megbízottjához (azaz bármely MKB bankfiókhoz vagy kifizetési igény átvételére jogosult tagszervezőhöz) történő beérkezésének időpontját követő tizedik munkanap. A Pénztárnak a kifizetést legkésőbb a fordulónapot követő nyolcadik munkanapon kell teljesíteni (10+8=18 munkanap).

Amennyiben a igénybejelentésben a Pénztártag a 10. munkanapot követő fordulónapot határoz meg, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni. Fordulónap megjelölése esetében is a Pénztárnak legkésőbb a fordulónapot követő nyolcadik munkanapon kell teljesíteni a kifizetést. A kifizetendő összegből az eljárási díjon (3.000 Ft) felül az utalással vagy postai kifizetéssel és azok tranzakciójával kapcsolatban felmerülő költségek levonásra kerülnek.

Figyelem! Fordulónapot csak akkor jelöljön, ha későbbi kifizetést akar. A megjelölt fordulónap nem lehet korábbi, mint a beérkezést követő tízedik munkanap. Amennyiben a megjelölés korábbi, a Pénztár az időpontot figyelmen kívül hagyja, és úgy számol el, mintha az igénylő nem jelölt volna fordulónapot.

Az ügyintézés során kérjük figyelembe venni, hogy a megjelölt határidők minden esetben a pénztárhoz vagy megbízottjához (azaz bármely MKB bankfiókhoz vagy kifizetési igény átvételére jogosult tagszervezőhöz) történt beérkezéssel kezdődnek.


További szolgáltatások igénybevétele