A Pénztártag az önkéntes nyugdíjpénztárunkba történő belépésekor, vagy tagsági jogviszonya alatt bármikor Haláleseti kedvezményezettet jelölhet meg. A megjelölt kedvezményezettet a Pénztártag a tagsági jogviszony fennállása alatt módosíthatja.

Amennyiben a Pénztártag haláláig nem jelölt kedvezményezettet, a törvényes Örökös válik automatikusan a Kedvezményezetté. Ha a tagnak a törvényes öröklés rendje szerint természetes személy Örököse nincs, akkor az öröklés alá eső összeg a Pénztárra száll át. Az egyéni számlán felhalmozott megtakarítás adó- és illetékmentesen örökölhető.

Hogyan juthat a Pénztártag nyugdíjpénztári számlájához?

Pénztártag elhalálozása esetén a Kedvezményezett(ek) - ennek hiányában a közjegyzői eljárásban Örökösként megjelölt személy(ek), kiskorú Örökös(ök) esetén a törvényes gyám - a Rendelkezés kitöltését és aláírását követően juthat a Pénztártag számláján felhalmozott összeghez az öröklés arányában.

Hogyan történik a kifizetés?

A kifizetés határideje: A 281/2001(XII.26) korm. rendelet 29/A/1., 29/A/3(d) alapján a kifizetés legkésőbbi fordulónapja a tartalmilag és formailag megfelelő igénybejelentés pénztárhoz történő beérkezésének időpontját követő tizedik munkanap. Amennyiben a bejelentésben ezt követő időpont került megjelölésre, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni. A Pénztárnak a kifizetést legkésőbb a fordulónapot követő nyolcadik munkanapon kell teljesíteni.

Haláleseti kifizetés esetén az eljárási díj 3.000 Ft, mely költség az Örökösöknek járó örökrészből jogosultságuk arányában kerül levonásra. Az Örökösöknek járó örökrészből az utalással vagy a postai kifizetéssel kapcsolatos költségek levonásra kerülnek.

Amennyiben az elhunyt pénztártagnak Tagi kölcsöne vagy Tagi lekötése volt, úgy a kifizetés határnapja, a fennálló tartozások érvényesítését követően kezdődik.

Fontos! Kérjük a Tisztelt Örökösöket a gyorsabb ügyintézés elősegítése érdekében, hogy a haláleset tényéről mielőbb tájékoztassák a Pénztárat szóban, és írásban. A bejelentéshez kérjük csatolni a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és az Örökös / Kedvezményezett elérhetőségét.

A kitöltött nyomtatvány és a szükséges csatolmányok személyesen leadhatók bármely MKB Bankfiókban, a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán (Budapest XIII. ker. Dévai u. 23.), illetve postai úton MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest postafiók címére továbbítható. Tekintettel arra, hogy a kifizetés esetén átvilágításra van szükség, kérjük az ügyintézést lehetőleg személyesen intézni.


További szolgáltatások igénybevétele