MNB Ajánlás a portfóliós rendszer kialakításáról, működtetéséről

Pénztárunk tagjai négy féle különféle kockázatú portfólió közül választhatnak. A pénztártagok alapvető érdeke, hogy olyan megalapozott döntések alapján válasszanak portfóliót, amelyek valóban a nyugdíjcélú megtakarításuk gyarapítását szolgálják.

Az önkéntes pénztárak felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank a 12/2016. (XII.1.) számú ajánlásában fogalmazta meg alapelveit az önkéntes nyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszerének kialakításáról, működtetéséről.

Az ajánlás célja, hogy

  • megfogalmazza a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) elvárásait a pénztár VPR-rel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben, figyelemmel az azt érintő felügyeleti gyakorlatra is;
  • meghatározza a jogszabályok által támasztott követelmények tartalmát tükröző, de a jogszabályi előírásokon túlmutató, elvárt gyakorlatot. Az MNB engedélyezési és jogérvényesítési gyakorlatán alapuló és egyben az egységes jogalkalmazást elősegítő elvárások és alkalmazni javasolt elvek, módszerek a megfelelő szolgáltatói tevékenység kialakítását segítik elő;
  • az egységes jogértelmezés és a legjobb gyakorlat érdekében az ajánlásban megfogalmazott prudenciális elvek hatékonyan épüljenek be a pénztár VPR-jébe, illetve a rendszer szabályait tartalmazó szabályzatába (a továbbiakban: VPR Szabályzat);
  • hozzájáruljon az öngondoskodási szemlélet erősödéséhez, annak minél szélesebb körű elterjedéséhez;
  • az ajánlásban foglalt elvárások tényleges követése járuljon hozzá a pénztári szektor működésébe vetett bizalom megőrzéséhez, megerősítéséhez;
  • elősegítse, hogy a pénztártagok megértsék a VPR jellemzőit, kockázatait, és azok ismeretében képesek és hajlandóak legyenek tájékozott döntést hozni;
  • kihangsúlyozza, hogy a pénztári megtakarítás a nyugdíjcélú megtakarítások meghatározó formája, amely a pénztártagoktól egyedülállóan hosszú távú befektetési és előtakarékossági szemléletet ötvöző megközelítést igényel;
  • erősítse az úgynevezett életciklus-szemléletet. A pénztári megtakarítások sajátossága, hogy a pénztártagok eltérő élethelyzetben, a nyugdíjazásukig hátralévő idő figyelembe vételével dönthessenek arról, hogy milyen hosszú időszakra mekkora kockázatot vállalnak. A pénztár által kialakított VPR lehetőséget biztosít arra, hogy a pénztártagok a számukra legmegfelelőbb portfóliót választhassák. Ennek feltétele, hogy a pénztár olyan portfóliókat alakítson ki, amelyek igazodnak a pénztártagok igényeihez és megteremtik a tényleges választási lehetőséget a pénztártagok számára;
  • a VPR Szabályzat az egyes portfóliókban elhelyezhető befektetési eszközöket, illetve azok kockázatait pontosan írja le, a pénztártagok részére megfelelő szintű tájékoztatás nyújtson.

Az MKB Nyugdíjpénztár az ajánlásban megfogalmazottak alapján igyekszik eljárni, a tagok érdekeit és a Felügyelet előírásait maximálisan szem előtt tartva.