Tekintettel arra, hogy a nyugdíjpénztári tagság hosszú távú befektetés, a hozamokat elsősorban többéves időszak alapján célszerű értékelni. Az MKB Nyugdíjpénztárban a tagok négy különböző befektetési csomag (portfólió) közül választhatnak, amelyek eltérő kockázat – hozam profilja a tagok részére megfelelő választási lehetőséget kínál.

Összességében megállapítható, hogy a Nyugdíjpénztár hosszú távú konzervatív befektetési politikája valamennyi portfólióban eredményes, melyet az alábbi táblázatok jól szemléltetnek.

MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ág hozamrátái (%)

Portfólió

Referencia hozamráta

Éves
2017

10 éves
2008-2017

15 éves
2003-2017

Kiszámítható

0,17
3,24
5,14

Klasszikus

0,62
3,48
5,31

Kiegyensúlyozott

7,02
6,33
7,23

Növekedési

7,83
5,94
6,97

Portfólió

Nettó hozamráta

Éves
2017

10 éves
2008-2017

15 éves
2003-2017

Kiszámítható

0,13
3,26
5,07

Klasszikus

2,80
4,32
5,79

Kiegyensúlyozott

8,13
6,55
7,29

Növekedési

9,36
6,37
7,17

Portfólió

Bruttó hozamráta

Éves
2017

10 éves
2008-2017

15 éves
2003-2017

Kiszámítható

0,13
3,40
5,39

Klasszikus

3,28
4,87
6,39

Kiegyensúlyozott

8,70
7,17
7,94

Növekedési

9,94
6,94
7,78

A számítás módját a 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

Bruttó hozamráta 2017

A befektetéseken elért hozam százalékos mértéke, a vagyonkezelési tevékenység teljesítményét mutatja.

Nettó hozamráta 2017

A bruttó hozamrátából a vagyonkezeléssel összefüggő költségek levonása után kapott hozamráta.

Referencia hozamráta 2017

A pénztár a befektetési politikában, meghatározza, hogy milyen eszközökbe, eszközcsoportokba és milyen arányban kívánja fektetni a felhalmozott vagyont. A pénztár minden eszközcsoporthoz kiválaszt egy mutatót az ún. referencia-indexeket, amely a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, melynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti hozamrátával. Ilyen például: BUX-index (magyar tőzsdei részvények teljesítményének mérésére szolgáló index), MAX-index (egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapírok teljesítményének mérésére szolgáló index). Ezekkel lehet a pénztár (illetve vagyonkezelője) befektetési teljesítményét (bruttó hozamrátáját) összehasonlítani. Az éves nettó hozamráta adatai a referencia-hozamrátával közvetlenül nem mérhetők össze. A referencia hozamráta számításához felhasználandó indexek és azok súlya itt tekinthetőek meg.

Átlagos 10 éves/15 éves nettó hozamráta (2008-2017, 2003-2017)

Az elmúlt 10/15 év nettó éves hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10/15 év mindegyikében ez lett volna a pénztár nettó éves hozamrátája.

Átlagos 10 éves /15 éves referencia-hozamráta (2008-2017, 2003-2017)

Az elmúlt 10/15 év éves referencia-hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10/15 év mindegyikében ez lett volna a pénztár éves referencia-hozamrátája.

Megalakulása óta a Pénztár által a fedezeti tartalékon elért éves nettó hozamráták (%)

Önkéntes ág nettó

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Kiszámítható

0,13

0,81

1,56

2,63

5,12

7,94

6,70

6,23

Klasszikus

2,80

1,75

3,49

4,74

5,62

11,26

4,21

5,68

Kiegyensúlyozott

8,13

7,38

5,17

10,34

7,18

19,83

-0,51

8,24

Növekedési

9,36

6,88

5,54

10,02

6,54

16,06

-1,00

9,76

Önkéntes ág nettó

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Pénztár egésze

14,57

-11,20

6,09

7,01

12,41

15,89

Önkéntes ág nettó

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Pénztár egésze

3,00

9,30

8,45

7,46

15,84

17,25

Önkéntes ág nettó

1997

1996

Pénztár egésze

33,29

37,49


A hozamot kamatadó nem terheli, a nyugdíjkorhatár elérése előtt (minimum 10 éves tagság után) háromévente egyszer adó- és járulékmentesen vehető fel.