Az adomány differenciáltan, alkalomszerűen, de akár rendszeresen is adható

A munkáltatói hozzájáruláshoz képest egyik előnye, hogy adományként akár személyenként differenciált összeg is nyújtható, ezáltal kiváló eszköze lehet a munkáltató által kijelölt csoportba tartozó dolgozók, a kiemelt dolgozók és a nyugdíjba vonulók támogatásának.

A támogatás feltétele az érvényes Támogatási szerződés. Az adomány nem számít egyes meghatározott juttatásnak, adózási vonzata is eltérő attól.

Az adomány nem minősül bér és személyi jellegű kifizetésnek

Az adomány végleges pénzeszköz átadásnak minősül. A juttató részéről a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordítás nem minősül bér és személyi jellegű kifizetésnek, így SZJA, TB terhei sincsenek, nem is társasági adóalap módosító tétel, ráfordításként elszámolható, tehát nem terheli TAO fizetési kötelezettség.

Az adományként adott összeg adózása kizárólag a tagnál jelentkezik, melynek sajátosságai a következők:

  • A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt mely – az Alapszabályban meghatározott - tagsági körnek nyújtja.
  • A Pénztártag egyéni számláján egyéb jövedelemként jelentkezik, ezáltal a 15%-os személyi jövedelemadó (SZJA) mellett, 19,5% egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetési kötelezettség is terheli.
  • Az adományt a tárgyévi SZJA bevallásban egyéb jövedelemként kell bevallani. Az adót és járulékot köteles legkésőbb annak benyújtási határidejével egyidejűleg a Pénztár által kiadott igazolás alapján megfizetni. E jövedelmet nem terheli adóelőleg befizetési kötelezettség év közben.
  • Az adó alapja SZJA és EHO tekintetében is az adomány 84%-a (adókedvezmény az adomány 100%-a után igénybe vehető).
  • A megszerzett adományra a pénztári (egyéni) befizetések kedvezménye vonatkozik: vagyis az adomány teljes jóváírt összegének 20%-a visszaigényelhető a személyi jövedelemadóból adójóváírás címén a pénztártag önkéntes pénztári számlájára az adóhatóságtól.
  • Az adókedvezményre jogosító tételek összevonandók, az azok alapján számított együttes kedvezményre vonatkozik a 150.000 Ft-os visszaigénylési keret.

A Pénztár Alapszabálya alapján, amennyiben az adományszerződésben nagyobb összeget nem jelöl meg az adományozó, a támogatói adomány 3%-a a működési tartalékon kerül jóváírásra.

Javasoljuk, hogy éljen a kedvező és a dolgozóknak is előnyös adományozási lehetőségekkel!

Kalkulátorunk segítségével kiszámolhatja, mekkora összeg kerül a dolgozó egyéni számlájára.