Motiváció és költséghatékonyság

A dolgozók részére nyújtható munkáltatói juttatások közül fontos csoportot képvisel az önkéntes nyugdíjpénztáron keresztül adott hozzájárulás, melyet a munkáltató a bérjuttatásokhoz viszonyítva lényegesen kisebb ráfordítással adhat és egyben ösztönözheti dolgozói öngondoskodását, anyagilag biztosabb nyugdíjas éveit.

A munkáltató a nyugdíjpénztári hozzájárulással nem csak pénzügyi támogatást nyújt, hanem alakítja dolgozói szemléletét, pénzügyi gondolkodását, tudatosságát, hozzájárul dolgozóik elégedettségéhez, ami visszahat a munkahelyi feladatok jobb színvonalú ellátására is.

Adózási tudnivalók munkáltatói hozzájárulás esetén

Az önkéntes nyugdíjpénztárba adott munkáltatói juttatás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 89. §-a 6. pontja szerinti egyes meghatározott juttatásnak minősül.

A munkáltatók a juttatást az erre vonatkozó munkáltatói szerződés alapján, kedvezményes adózási feltételekkel adhatják munkavállalóiknak:

  • A támogatások a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összegben adhatók, kivéve az elhalálozást, ill. a más magánszemély részére történt juttatást is be kell számítani.
  • Az önkéntes nyugdíjpénztári magánszemély tagok befizethetnek egyénileg (adózott jövedelmükből) is, melyhez személyi jövedelemadó visszaigénylési lehetőség társul.

A munkáltatói hozzájárulás nyújtásának további szabályai:

  • A hozzájárulásból a Munkáltató nem zárhatja ki egyetlen olyan munkavállalóját sem, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban áll.
  • Hozzájárulás csak a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyban álló részére adható. Nem adható hozzájárulás tulajdonosi jogállás alapján, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának, megbízási munkaviszony keretében foglalkoztatottnak.
  • A hozzájárulást normatív módon kell biztosítani: minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy a munkabérének azonos %-a lehet. A normatív szabályt a választható (cafetéria) rendszer keretében is biztosítania kell a munkáltatónak.
  • A munkáltató az azonos mértékű hozzájárulástól - az életkorral növekvő mértékben - korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított munkáltatói hozzájárulást.

A munkáltatói hozzájárulás kiegészíthető, vagy helyettesíthető adománnyal

Jó lehetőség a cég számára az adomány nyújtásának lehetősége, melyet differenciáltan és a béren kívüli juttatások keretén felül biztosíthatja dolgozóinak.
Amennyiben szeretne erről többet tudni, kérjük olvassa el az Adományról szóló menüpontunkat.