Tekintve, hogy a nyugdíjpénztári tagság hosszú távú befektetés, a hozamokat elsősorban néhány éves időszak alapján célszerű értékelni.

Összességében megállapítható, hogy a Pénztár hosszú távú befektetési politikája eredményes, melyet az alábbi táblázatok jól szemléltetnek.

Pénztárunk eredményei az MNB honlapján a többi pénztár eredményeit bemutató összehasonlító táblákon is megtekinthetők.

MKB Nyugdíjpénztár magán ág nettó hozamrátái (%)

Portfólió

Tárgyévi nettó hozamráta 2017

10 naptári év átlagos nettó hozamrátája (2008-2017)

Vagyonnövekedési mutató (2008-2017)

pénztár

referencia

pénztár

referencia

pénztár

Klasszikus

2,79

0,62

4,26

3,02

4,41

Kiegyensúlyozott

7,71

7,00

6,65

6,24

7,65

Növekedési

9,40

8,00

6,86

6,69

8,03

A nettó hozamráta számítás, a 10 éves vagyonnövekedési mutató számításának alapját a 282/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.


Megalakulása óta a Pénztár által a fedezeti tartalékon elért éves nettó hozamráták (%)

Magán ág nettó

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Klasszikus

2,79

4,27

3,33

3,93

5,47

9,02

5,64

7,86

10,96

Kiegyensúlyozott

7,71

8,03

5,05

9,28

7,12

17,34

1,89

8,02

13,56

Növekedési

9,40

9,04

5,61

10,51

6,81

17,42

0,85

9,34

11,20

Magán ág nettó

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Pénztár egésze

-9,32

6,28

7,04

12,31

15,78

2,78

9,32

Magán ág nettó

2001

2000

1999

1998

Pénztár egésze

8,66

9,81

15,31

17,24


A biztonság fontos összetevője a befektetési politika, mely az MKB Nyugdíjpénztárban hosszú távú konzervatív befektetési politikaként jellemezhető.

Kötvények

A kötvények portfoliókon belüli súlya továbbra is a legmeghatározóbb elem marad.

 • A forintban kibocsátott magyar államkötvény valamennyi portfolió tekintetében a legnagyobb súlyú eszköztípus marad.
 • A portfoliók devizában kibocsátott magyar államkötvényeket és állami készfizetői kezességgel bíró kötvényeket is tartalmazhatnak.
 • A kötvény hányadon belül tartható a külföldi államok által kibocsátott, devizában denominált államkötvény. A külföldi kötvénybefektetések hatékonysági és kockázatcsökkentési szempont alapján befektetési alapokon keresztül is megvalósulhatnak.
 • Hazai hitelintézeti, vállalati és jelzálogkötvények is a befektetési célpontok közé tartoznak.
 • Lehetőség van külföldi hitelintézeti és vállalati kötvények portfolióba történő emelésére. A megfelelően diverzifikált külföldi kötvény portfolió kialakítása nyíltvégű befektetési alapok, tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF) jegyein keresztül is lehetséges.
 • A portfoliók tartalmazhatnak a különböző eszköztípusokra „strukturált” (tőke és/vagy hozamgarantált) kötvényeket.

A kötvényportfolió teljesítményének mérése az RMAX és a MAX Composite (CMAX) magyar államkötvény indexek alkalmazásával történik.

Részvények

A részvények, illetve részvény alapú befektetések jelentős súlyt kapnak a Magán ág Kiegyensúlyozott és Növekedési portfolióiban. A részvénybefektetések régiós, ország, valamint a befektetések alapdevizáján keresztül történő diverzifikálása egyrészt az eltérő hozamlehetőségek kihasználását, másrészt a kockázatok megosztását hivatott szolgálni.

 • Az ilyen eszközbe befektethető portfoliók részét képezhetik a BÉT-en jegyzett részvények, valamint zártkörűen forgalomba hozott, Magyarországon székhellyel rendelkező bank részvényei. A Pénztár referencia-index kompozitban a hazai részvények teljesítménymérésére a BUX Index szolgál.
 • A Kelet- és Kelet-közép európai részvénypiacok is az ilyen eszközbe befektethető portfóliók befektetési palettáján szerepelnek. A kelet-európai részvénypiacok teljesítménye a CETOP20 Index segítségével kerül mérésre.
 • Az ilyen eszközbe befektethető portfoliók tartalmazhatják a fejlett piaci társaságok részvényeit. Ezen befektetésekből az USD-ban nyilvántartottak teljesítményének mérésére az MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) szolgál, míg az euróban nyilvántartottak esetében a DJ Eurostoxx50 Index.
 • A részvényhányad növekvő részét tehetik ki a fejlődő piaci részvény befektetések. Ezen részvények teljesítményének összevetéséhez az MSCI EM Index kerül alkalmazásra.

Árupiac

Az árupiaci befektetések a diverzifikációs hatás kihasználása érdekében kerülnek a portfolióba. Az árupiaci kitettség befektetési alapok tartásán keresztül valósítható meg. Az árupiaci befektetések teljesítménye a Rogers International Commodity Index alkalmazásával kerül mérésre.

Befektetési alapok

A befektetési alapok (nyíltvégű aktívan kezelt, passzívan kezelt, indexkövető, tőzsdén jegyzett ETF) a portfoliók összetételben nagyobb szerepet kaphatnak, ha a befektetési alapba történő befektetésekkel hatékonyabban lehet a kívánt diverzifikáltságot kialakítani. A befektetési alapokon keresztül valamennyi megengedett eszköztípus portfolióba történő bevonása lehetséges.

A befektetési jegyeket portfolióarányosan abba az eszközkategóriába kell sorolni, amelybe a befektetési alap nyilvános beszámolója szerint az alap portfolióelemeit be kellene sorolni.

A befektetési alapok alkalmazása során biztosítani kell, hogy a pénztártagot közvetetten terhelő befektetési költségek mértéke – a közvetlen befektetésekhez kapcsolódó költségekhez viszonyítottan – a vagyonkezelési költségekkel összhangban legyen.

Ingatlanok

Az ingatlanok közvetlen vétele/eladása csak egyedi döntés alapján lehetséges. Az ingatlan befektetéseken belül a közvetlen ingatlan befektetések aránya alacsony marad.

Kockázati tőkealap jegy

A kockázati tőkealap jegy az intézményi befektetők körében elterjedt befektetési eszköz. A kockázati tőkebefektetések sajátosságát, miszerint a befektetők 3-5 évre kötelezettséget vállalnak befektetni kívánt tőkéjükre, egyre több termék áthidalja és lehetőséget nyújtanak a kockázati tőke alap jegyének megvásárlását, mint egyszeri befektetést kezelni.

Az ilyen eszközbe befektethető portfolióba ezek alapján lehetőség van Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap jegyét, illetve külföldön bejegyzett és a kibocsátás országában kockázati tőkealapnak minősülő alap jegyét bevonni.

Betétek, folyószámlán levő pénzeszközök és repo műveletek

 • A Pénztár likviditási céllal tartott eszközeinek egy része nem kerül átadásra a Portfoliókezelőnek, ezek folyószámlán, vagy lekötött betétben vannak. A Pénztár arra törekszik, hogy mindegyik portfolió folyószámláján vagy lekötött betétben lévő pénze után is megfelelő szintű kamatot kapjon, másrészt a szükséges likviditáson felüli pénzeszközöket – a saját vagyonkezelésben tartott eszközök kivételével - a Pénztár átadja a Portfoliókezelő részére.
 • A bankbetétek és a folyószámlán lévő befektetések hozama meghatározó jelentőségű a Kiszámítható portfolióban, mivel ezen portfoliónak az eszközei jelentős részben pénzforgalmi számlán vagy betétben kerülnek elhelyezésre.
 • A repo műveletekre elsősorban a portfolió stratégiai átalakításakor lehet szükség, az időzítés minél hatékonyabb és kockázatmentesebb végrehajtása miatt.

Kockázatfedezeti eszközök

 • A devizakitettség fedezésére futures és forward piaci műveletekkel lehetséges. A fedezés nem automatikus, hanem a piaci folyamatok elemzésének eredménye.
 • A belföldi kötvényportfolió részbeni kockázatfedezését az IRS Interest Rate Swap, fix kuponú kamatfizetés elcserélése változó kuponú kamatfizetésre) termék felhasználásával lesz lehetőség megoldani.

A PORTFÓLIÓK ÖSSZETÉTELE

Az egyes portfoliók Pénztár által elvárt összetételét a következő arányok jellemzik:

Klasszikus portfólió

Kiegyensúlyozott portfólió

Növekedési portfólió

Függő, likviditási, működési portfolió

3 hónapos BUBOR

2%

1%

2%

100 %

RMAX Index

96%

-

-

-

CMAX Index

-

81%

65%

-

MSCI ACWI (Az MSCI ACW Index által lefedett országokban nyilvánosan forgalomba hozott részvények /részvény alapú befektetések)

-

3 %

6%

-

DJ Eurostoxx50 Index (Az Európai Unió tagállamaiban nyilvánosan forgalomba hozott részvények /részvény alapú befektetések)

-

3%

6%

-

MSCI EM Index (Az MSCI EM Index által lefedett országokban nyilvánosan forgalomba hozott részvények /részvény alapú befektetések)

-

4%

8%

-

CETOP20 Index (A Kelet- és Közép-Kelet európai országokban nyilvánosan forgalomba hozott részvények/részvény alapú befektetések)

-

3%

5%

-

BUX Index (BÉT részvények/részvény alapú befektetések)

2%

3%

5%

-

Rogers International Commodity Index (árupiaci termékekbe fektető befektetési alap jegyek)

-

2%

3%

-

Összesen:

100%

100%

100%

100%